Evropski institut je sa kompanijama American Adventure d.o.o. i Worldwide Adventures d.o.o. potpisao ugovor o saradnji. Ubuduće svi sertifikati Evropskog instituta će biti priznati u Work & Travel programima. Kao i za polaganje TESOL ispita za one koji žele da nađu posao kao predavači engleskog jezika u, pretežno, azijskim zemljama (min B2 nivo). Pored toga tu su i poslovi čuvanja dece u Americi, kao i velikibroj poslova i stručnih usavršavanja.

Više o programima i nalaženju posla u Americi možete videti na sajtu Evropskog instituta www.evropski-institut.com