Svi polaznici će u narednih nekoliko dana biti kontaktirani od strane lokalnih kooridnatora koji će im preneti u koju grupu idu i za koji datum su im zakazani časovi.

Svi oni koji nisu stigli da dodju na upis, mogu kontaktirati lokalne koordinatore i dogovoriti se sa njima oko polaksa na kurs.

Za sva pitanja možete kontktirati lokalne koordinatore.