Evropski institut za obrazovanje je danas uručio donaciju Kancelariji za mlade u Kragujevcu u vidu HP multifunkcionalnog štampača koji će doprineti boljem i funkcionalnijem radu Kancelarije za mlade. Donaciju su primili koordinator Kancelarije za mlade u Kragujevcu
Marija Đoković i lokalni koordinator Evropskog instituta za obrazovanje Katarina Radović.
Donacija je uručena zbog višegodišnje uspešne saradnje Evropskog instituta za obrazovanje i Kancelarije za mlade na realizaciji projekta Besplatnih kurseva engleskog i nemačkog jezika u Kragujevcu.
#kragujevac #kancelarijazamlade