I ove godine Evropski institut za obrazovanje kreće sa besplatnim kursevima engleskog jezika za sve svoje članove.

Kursevi će se sprovoditi u skladu sa epidemiološkim merama (tamo gde je to moguće) kao i online na licencniranim ZOOM platformama.

Poverite da li se kursevi sprovode i u vašem gradu i prijavite se.