Pravo na polaganje prijemnog testa, na pohađanje časova svih nivoa kursa (Početni, Srednji i Napredni) kao i polaganje za dobijanje međunarodno priznatog sertifikata koji izdaje Evropski institut za obrazovanje imaju svi - bez obzira na godine i trenutni nivo znanja engleskog jezika - koji plate članarinu u Evropskom institutu. 

Iznos članarine je 1.500 dinara na mesečnom nivou.

Svaki nivo kursa traje 3 meseca, a nivoi se sastoje:

Nivo Beginner

(Beginner 1, Beginner 2, Elementary)

Nivo Intermediate

(Pre-intermediate, Intermediate 1 , Intermediate 2)

Nivo Advenced

(Upper-intermediate, Advanced 1, Advanced 2)