Pošto se puno vaših pitanja odnosi na nejasnoću oko toga šta je besplatno, a šta se plaća, evo sažetog odgovora:

1. Testiranje polaznika je besplatno

2. Časovi tokom celog trajanja kursa engelskog jezika su besplatni tj. ne plaćaju se

3. Virtual book sa pripremama za svaki čas i vežbama je besplatan

3. Polaganje završnog testa (u zavisnosti od nivoa nakom polaznik polaže test) je besplatno

Polaznik je dužan samo da plaća članarinu po ceni od 1.500 dinara za svaki mesec za koji hoće da pohađa kurs.

 

Primer:

Ukoliko polaznik želi da pohađa samo početni nivo engleskog jezika koji traje 3 meseca, dovoljno je da plati članarinu za tri meseca (članarina se plaća mesečno).

 

Pravo na polaganje prijemnog testa, na pohađanje časova svih nivoa kursa (Početni, Srednji i Napredni) kao i polaganje za dobijanje međunarodno priznatog sertifikata koji izdaje Evropski institut za obrazovanje imaju svi - bez obzira na godine i trenutni nivo znanja engleskog jezika - koji plate članarinu u Evropskom institutu. 

Iznos članarine je 1.500 dinara na mesečnom nivou.

Svaki nivo kursa traje 3 meseca, a nivoi se sastoje:

Nivo Beginner

(Beginner 1, Beginner 2, Elementary)

Nivo Intermediate

(Pre-intermediate, Intermediate 1 , Intermediate 2)

Nivo Advenced

(Upper-intermediate, Advanced 1, Advanced 2)