Kurs engleskog predstavlja set od devet kurseva podeljenih u pet nivoa znanja i predvidjen je za sve nivoe poznavanja engleskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike koji je usvojen u okviru Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.

Kurs se sastoji iz sledećih niova:

  1. Beginner 1
  2. Beginner 2
  3. Elementary
  4. Pre-intermediate
  5. Intermediate 1
  6. Intermediate 2
  7. Upper-intermediate
  8. Advanced 1
  9. Advanced 2

Prilikompolaganja završnih testova po nivoima, polaznik dobija sertifikate A1 (za početni nivo), B1(za srednji nivo) i B2 (za napredni nivo)

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona