⏩Pre nekoliko dana uspešno je počelo odvijanje kurseva engleskog i nemačkog jezika u Subotici koje sprovodi Evropski institut za obrazovanje. 
⏩Kursevi se odvijaju uz poštovanje mera zaštite u cilju smanjenja rizika od virusa COVID-19. ✔️
⏩Mere se odnose na polaznike kao i na profesore a posebna pažnja polaže se na pojačanu higijenu prostorija. ‼️